WYSIWYG Web Builder
Nasze Realizacje
    Firma Zakład Ślusarsko - Mechaniczny Krzysztof Żardecki istnieje od 1990  
roku. Jest firmą prywatną z jednym właścicielem, z siedzibą na obrzeżach  
Radomia. W początkowym okresie działalności firma zajmowała się  
produkcją drobnych konstrukcji stalowych i ich sprzedażą na rynku lokalnym.  
W 2006 roku nawiązaliśmy bliską współpracę ze szwedzką Firmą MEAG  
Genevad AB działającą w branży konstrukcji drogowych i oznakowania dróg,  
która następnie weszła w skład Grupy Saferoad i od kilku lat występuje pod  
nazwą Saferoad Traffic. Dobre relacje ze szwedzką gałęzią Grupy Saferoad  
pozwoliły na rozszerzenie współpracy z firmami wchodzącymi w skład Grupy  
również w Polsce i na Litwie, dzięki czemu mogliśmy uczestniczyć w kilku  
ważnych projektach drogowych realizowanych w ostatnich latach. W 2012  
roku wyprodukowaliśmy ponad dwadzieścia konstrukcji bramownic dla  
pierwszego etapu budowy systemu ETC realizowanego przez Firmę Kapsch.  
W latach 2013, 2014 i 2015 na zlecenie Signaroad i Saferoad Grawil  
wyprodukowaliśmy kilkadziesiąt bramownic i kilkaset konstrukcji  
wsporczych pod tablice i znaki drogowe do oznakowania dróg i autostrad  
budowanych w tym czasie w Polsce, a w latach 2014 i 2015  
wyprodukowaliśmy kilkadziesiąt bramownic, które stanęły na autostradach  
w okolicach Wilna i Kowna. Dostarczaliśmy również konstrukcje pod znaki  
zmiennej treści miedzy innymi dla potrzeb systemu ITS w Białymstoku  
realizowanego przez Firmę Siemens. Oprócz konstrukcji drogowych  
produkowaliśmy dla Saferoad również inne konstrukcje budowlane takie jak  
balkony i mariny przeznaczone na rynek norweski. Oczywiście największym  
odbiorcą w Grupie Saferoad pozostaje szwedzka Firma Saferoad Traffic, dla  
której w ostatnich 10 latach wyprodukowaliśmy kilkaset bramownic i kilka  
tysięcy różnego rodzaju konstrukcji wsporczych.  
       Oprócz Grupy Saferoad odbiorcą konstrukcji drogowych w Polsce jest od  
2015 roku Swarco Traffic Polska sp. z o.o., dla której produkujemy  
wysięgniki i maszty służące do instalacji sygnalizacji świetlnej w miastach.
Zakład Ślusarsko-Mechaniczny produkuje również typowe konstrukcje  
budowlane z przeznaczeniem na rynek krajowy. Od kilku lat produkujemy  
„meble miejskie” między innymi dla Firmy Strabag, które zostały  
zamontowane w Łodzi miedzy innymi przy ulicy Piotrkowskiej i kilku  
sąsiednich ulicach. W 2015 roku wyprodukowaliśmy dla Budimexu i  
zamontowaliśmy prawie 70 ton konstrukcji budynku magazynowego na  
terenie warszawskiego metra, a także około 520 ton konstrukcji hali OW-2  
na terenie Warszawskiego Rynku Rolno Spożywczego Bronisze. Jedną z  
dziedzin działalności są konstrukcje energetyczne. W 2016 roku  
wyprodukowaliśmy około 150 ton konstrukcji słupów linii 110 kV w  
okolicach Głogowa dla Firmy Dalekovod, oraz ponad 90 słupów pod  
konstrukcje przekładników dla GPZ Pabianice.
       W 2014 roku w Zakładzie Ślusarsko - Mechanicznym Krzysztof Żardecki  
zostały wdrożone procedury zakładowej kontroli jakości zgodne z normami  
PN EN 3834-2 i PN EN 1090-1. Jakość produkowanych wyrobów i  
terminowość dostaw były i są priorytetem w działalności produkcyjnej firmy.              
Zakład Ślusarsko-Mechaniczny
KRZYSZTOF ŻARDECKI
Kotarwice 50B
26-624 Kowala
zarmet@zardecki.pl